Produkt

ECO 2K

 • Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna 2K z wypełniaczem styropianowym.
  • Skuteczna izolacja przeciwwilgociowa nowychi istniejących budowli
  • Szczelna wobec wody pod ciśnieniem
  • Bardzo elastyczna, rozszerzalna i zdolna do mostkowania rys
  • Do uszczelniania cokołów, klejenia płyt izolacji termicznej i uszczelnienia pod jastrychami pływającymi


Zasady

 • 1Kup promocyjny produkt w wybranych ilościach
 • 2Zatrzymaj dowód zakupu /faktura VAT/ i zarejestruj go przez formularz
 • 3Odbieraj gwarantowane nagrody!

*promocja trwa od 09.10.2017 roku do 11.12.2017 roku a nagrody przyznawane są za łączny zakup produktu promocyjnego dokonanego w ww. terminie. Szczegóły dotyczące zasad promocji opisane są w regulaminie

Nasi przedstawiciele

Dolnośląskie (Jelenia Góra, Wrocław)

Jelenia Góra

Grzegorz Bojarski

Tel./Fax 75 64 54 455

Kom. 605 267 579

E-mail: gbojarski@remmers.pl

Wrocław

Emil Kwiatkowski

Kom. 691 505 761

E-mail: ekwiatkowski@remmers.pl

Magazyn Regionalny Jeżów Sudecki
ul. Długa 44, Jeżów Sudecki

Tel./Fax 75 64 54 455

Kom. 605 267 579

E-mail: jgora@remmers.pl

Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz)

Radosław Okoń

Kom. 609 877 888

Tel./Fax 52 373 86 68

E-mail: rokon@remmers.pl

Lubelskie (Lublin)

Jan Dojutrek

Kom. 695 244 743

Kom. 602 458 237

E-mail: jdojutrek@remmers.pl

Lubuskie (Zielona Góra)

Anna Respondek

Tel. 61 81 681 60

E-mail: arespondek@remmers.pl

Łódzkie (Łódź)

Jarosław Białek

Kom. 693 222 860

E-mail: jbialek@remmers.pl

Małopolskie (Kraków)

Kraków + Małopolska Wschodnia

Jan Tadeusz Jabłoński

Tel./Fax 14 61 124 94

Kom. 602 767 827

E-mail: jablonski@remmers.pl

Kraków + Małopolska Zachodnia

Janusz Burtan

Kom. 605 580 074

E-mail: jburtan@remmers.pl

Magazyn Regionalny Bochnia
ul. Brzeska 36, Bochnia

Kom. 888 710 336

Mazowieckie (Warszawa)

Tadeusz Wrzos

Kom. 601 370 688

E-mail: twrzos@remmers.pl

Magazyn Regionalny Warszawa
ul. Jeziorki 84, Warszawa

Tel. 22 331 28 85

Kom. 502 770 739

Kom.510 937 686

Fax 22 331 28 88

E-mail: warszawa@remmers.pl

E-mail: magazynwarszawa@remmers.pl

Podkarpackie (Rzeszów)

Leszek Sudoł

Kom. 507 147 706

E-mail: lsudol@remmers.pl

Magazyn Regionalny Rzeszów
ul. Okulickiego 18, Rzeszów

Tel./Fax 17 863 79 03

Kom. 507 147 706

E-mail: remmers.rzeszow@o2.pl

Podlaskie (Białystok)

Jacek Łupiński

Kom. 663 750 842

E-mail: jlupiński@remmers.pl

Magazyn Regionalny Białystok
Składowa 11, Białystok

Kom. 883 626 553

E-mail: jlupiński@remmers.pl

Pomorskie (Gdańsk)

Marcin Wenda

Kom. 605 580 054

E-mail: mwenda@remmers.pl

Centrum Serwisowe Gdańsk
ul. F. Schuberta 1A/6, Gdańsk

Kom. 691 505 703

E-mail: starnowka@remmers.pl

Ślaskie (Częstochowa, Katowice)

Częstochowa

Bogusław Postrach

Tel./Fax 34 324 75 39

Kom. 602 386 911

E-mail: bpostrach@remmers.pl

Katowice

Piotr Szczepan

Kom. 691 505 614

E-mail: pszczepan@remmers.pl

Magazyn Regionalny Rybnik
ul. Sygnały 62, Rybnik

Tel./Fax + 32 422 98 52

Kom. 691 505 614

E-mail: rybnik@remmers.pl

Świętokrzyskie (Kielce)

Sebastian Niemczyk

Kom. 502 553 027

E-mail: sniemczyk@remmers.pl

Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn)

Krzysztof Dominiak

Kom. 691 508 440

E-mail: kdominiak@remmers.pl

Wielkopolskie (Poznań)

Andrzej Sugiera

Kom. 601 305 835

E-mail: asugiera@remmers.pl

Marek Świerczyński

Kom. 790 770 934

E-mail: mswierczynski@remmers.pl

Magazyn Centralny Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 8, Tarnowo Podgórne

Tel. 61 816 81 00

Fax 61 816 81 33

E-mail: remmers@remmers.pl

Zachodniopomorskie (Koszalin, Szczecin)

Dawid Miller

Kom. 605 580 239

Email: dmiller@remmers.pl

Nagrody

Sprawdź ilość i wybierz swoje nagrody:
1x
= 1 nagroda
3x
= 2 nagrody
5x
= 3 nagrody
8x
= 5 nagród

Nagrody do wyboru:

 • Termos stalowy
 • Eko-kominek
 • Zestaw barowy do whisky
 • Profesionalne noże kuchenne
 • Walizka kabinowa
Nagrody specjalne! Dla trzech największych zakupów w całej akcji:
 • 1 miejsce

  10 szt kurtek Softshell z logo Twojej firmy
 • 2 miejsce

  10 szt toreb Travelbag z logo Twojej firmy
 • 3 miejsce

  10 szt polarów Printer z logo Twojej firmy

Regulamin

REGULAMIN Promocji „Jakość, aż po samo wiECO!”
dla odbiorców hurtowych produktów Remmers
(dalej: Regulamin Promocji)

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji „Jakość, aż po samo wiECO!” zwanej dalej „Promocją” jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156175, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 630705460, NIP: 7821420221, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja trwa od 09 października 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku.
3. Obszar Promocji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Promocja dotyczy zakupu produktów Organizatora ECO 2K w opakowaniach 30l zwanych dalej Produktem Promocyjnym. Promocja polega na zakupie określonej w Regulaminie Promocji ilości Produktu Promocyjnego, za co Uczestnik otrzymuje Nagrody.
5. Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne (mailing, broszura Promocji, Formularz, dystrybuowane w prasie, Internecie, portalach społecznościowych, przez przedstawicieli Organizatora, oraz na stronie internetowej www.remmers.pl oraz www.eco-pakiet.pl przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.
6. Uczestnikami Promocji zwanymi dalej Uczestnikami mogą być firmy dystrybucyjne i hurtownie z branży budowlanej, które w okresie trwania Promocji zakupią wskazane w Regulaminie Promocji ilości Produktów Promocyjnych oraz zachowają i przedstawią Organizatorowi dowód zakupu Produktów Promocyjnych (wyłącznie w postaci faktury VAT) oraz spełnią pozostałe warunki opisane w Regulaminie Promocji, w tym zgłoszą swój udział w Konkursie za pośrednictwem strony www.eco-pakiet.pl.

§2. Zasady udziału w Promocji

1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja warunków Regulaminu Promocji.
2. Aby wziąć udział w Promocji i ubiegać się o Nagrody należy w dniach od 09 października 2017 roku od godziny 0:00 do 11 grudnia 2017 roku do godziny 23.59.59 zakupić łącznie wskazaną w Regulaminie Promocji ilość Produktu Promocyjnego, a następnie zgłosić swój udział w Promocji poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej „Formularzem”, znajdującego się na stronie internetowej strony www.eco-pakiet.pl, w szczególności:
a) wypełnić wszystkie pola oznaczone w Formularzu jako wymagane, w tym podać następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu oraz NIP;
b) dołączyć dowody zakupu Produktów Promocyjnych (faktury VAT) w formacie jpg lub pdf o rozmiarze maksymalnie 1 MB (skan lub zdjęcie);
c) zaakceptować Regulamin, zgodnie z klauzulami zamieszczonymi w Formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Promocji oraz - opcjonalnie - na cele marketingowe i/lub na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

§3. Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Organizator wskazuje następujące nagrody w Promocji oraz zasady ich przyznawania:
a) za zakup 1 palety ECO 2K (18 szt. opakowań 30l) – Uczestnik otrzymuje 1 (jedną) nagrodę do wyboru z 5 (pięciu) możliwych;
b) za zakup 3 palet ECO 2K (54 szt. opakowań 30l) – Uczestnik otrzymuje 2 (dwie) Nagrody do wyboru z 5 (pięciu) możliwych;
c) za zakup 5 palet ECO 2K (90 szt. opakowań 30l) – Uczestnik otrzymuje 3 (trzy) Nagrody do wyboru z 5 (pięciu) możliwych;
d) za zakup 8 palet ECO 2K (144 szt. opakowań 30l) – Uczestnik otrzymuje 5 (pięć) do wyboru z 5 (pięciu) możliwych.
2. Nagrodami w Promocji do wyboru Uczestnika są następujące nagrody wyselekcjonowane przez Organizatora:
a) Termos stalowy z pokrowcem marki D&J o wartości brutto 121,57 PLN;
b) Eko-kominek / palenisko na biopaliwo marki D&J o wartości brutto 145,00 PLN;
c) Zestaw barowy marki D&J o wartości brutto 207,45 PLN;
d) Zestaw noży EDGE marki Sagaform o wartości brutto 365,25 PLN;
e) Walizka kabinowa marki D&J o wartości brutto 285,06 PLN.
3. Dodatkowo troje Uczestników, którzy zakupią największa ilość Produktów Promocyjnych w czasie Promocji otrzymają po zakończeniu Promocji nagrody specjalne:
a) I MIEJSCE: 10 szt. kurtek typu softshell marki Printer Vert o wartości brutto 137,28 PLN/szt z wyhaftowanym logo Remmers oraz logo firmy Uczestnika;
b) II MIEJSCE: 10 szt. toreb marki Grizzly Travelbag o wartości brutto 122,84/szt z wyhaftowanym logo Remmers oraz logo firmy Uczestnika;
c) III MIEJSCE: 10 szt. polarów marki Printer Speedway o wartości brutto 103,38 PLN/szt z wyhaftowanym logo Remmers oraz logo firmy Uczestnika
4. Wszystkie nagrody w Promocji znakowane są logo Remmers techniką haftu, nadruku lub graweru. Ponadto nagrody specjalne mogą być dodatkowo oznakowane logo Uczestnika.
5. W celu realizacji nagrody specjalnej z wyhaftowanym logo Uczestnika, nagrodzony Uczestnik powinien dostarczyć Organizatorowi logotyp w postaci wektorowej (eps, ai, cdr, ewentualnie pdf) w terminie maksymalnie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej.
6. Ilość oraz wielkość zakupów uprawniających do otrzymania nagród dokonana przez Uczestnika przez cały okres trwania Promocji zliczona zostanie nie później niż 22 grudnia 2017 roku. Przyznane Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie, drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
7. W przypadku możliwości wyboru 2 (dwóch) lub więcej Nagród, wybrane przez Uczestnika Nagrody nie mogą się powielać. Nie dopuszcza się wnoszenia przez Uczestnika roszczeń z tego tytułu.
8. Odstąpienie przez nagrodzonego Uczestnika prawa do Nagrody osobom trzecim, zamiana Nagrody na równowartość pieniężną lub na inne Nagrody jest niedopuszczalne.
9. Nadzór nad przebiegiem Promocji, w tym wyłonienie zwycięzców, rozpatrywanie reklamacji, należeć będzie do powołanej przez Organizatora komisji w składzie trzech przedstawicieli Organizatora.
10. Wszystkich nagrodzonych Uczestników obowiązują przepisy podatkowe obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. Warunki reklamacji

1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Remmers Polska Sp. z o.o., przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia jej wyników, jednak najpóźniej do dnia 14 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu Promocji przez komisję, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu Promocji, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów członków komisji, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu Promocji, w formie pisemnej. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Promocją jest Organizator. Dane przetwarzane będą przez w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Promocji.
2. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i/lub na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w Formularzu adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie wpływa na już nabyte prawa Uczestników.
3. Treść Regulaminu Promocji będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.eco-pakiet.pl.
4. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
5. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Poznaniu.

 

Zgłoszenia

Imię i Nazwisko:

Firma:

Miejscowość / kod pocztowy

Ulica / nr domu / nr mieszkania

Numer telefonu:

Nip:

E-mail:

Dowód zakupu: Dostępne formaty .jpg, .pdf

Zapoznałem się z regulaminem promocji i akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych przez Organizatora Remmers Polska sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.